Algemene voorwaarden en huisregels

1. ALGEMEEN

1.1. Het Spanjaardsgat Orkestfestival hanteert naast deze algemene voorwaarden,  huisregels die te vinden zijn op de website (www.spanjaardsgat.nl) en op de festivallocatie. De bezoeker verklaart zich door het bezoeken van het festival met de algemene voorwaarden en de huisregels akkoord.

1.2. De organisatie kan de algemene voorwaarden en huisregels te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. 

2. TOEGANG

2.1. Bij het betreden van het festival kan de organisatie de bezoeker vragen de inhoud van tassen te laten zien.

2.2. De bezoeker dient zich op eventuele aanvraag van de organisatie, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

2.3. Door bezoekers meegebrachte eet- en drinkwaar, professionele opnameapparatuur en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan. Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging van gevaar kunnen zijn, zijn op het festival niet toegestaan. Denk hierbij aan producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen, flessen en dergelijke.

2.4. Huisdieren worden niet toegelaten.

AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN

3.1. Het betreden van het festival is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.

3.2. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering door overmacht. In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren.

3.3. Aanvangstijden zijn onder voorbehoud. De bezoeker  dient zelf via de website tijden en wijzigingen bij te houden.

3.4. Wanneer het festival door overmacht (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door stakingen, epidemieën of bij weersomstandigheden waarbij het betreden van het festival onveilig is voor bezoekers, oftewel alles wat buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de bezoeker i.v.m. gemaakte kosten door de organisatie.

4. GEBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN

4.1. Het wettelijke vastgestelde alcoholbeleid is tijdens het festival van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

5. VOORKOM OVERLAST

5.1. Plaats fietsen in de fietsenstalling en houd bij het betreden en verlaten van het festival rekening met de omwonenden.

6. FOTO’S EN OPNAMES

6.1. Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van (professionele) beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en met mobiele telefoons.

6.2. Tijdens het Spanjaardsgat Orkestfestival kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden door journalisten ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media. Door aanwezig te zijn op het openbare festival ga je akkoord met deze beeldregistratie.

7. OVERIG

7.1. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie alsmede brandweer, politie, GGD en ander bevoegd gezag. De beveiliging en organisatie behouden zich het recht voor eenieder de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de organisatie of politie, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het evenement en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd. Om welke reden dan ook worden betaalde entreegelden in deze gevallen niet geretourneerd.

7.2. Het is niet toegestaan op of in de nabijheid van het festival flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.

7.3. De organisatie behoudt zicht het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.

7.4 Drugs, wapens, glaswerk en blik zijn verboden. Het is voor bezoekers niet toegestaan om vuurwerk af te steken.

CONTACT

Heb je vragen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden neem dan contact op via info@hetspanjaardsgat.nl.

Door het betreden van het festivalterrein, ga je akkoord met onze huisregels:

 • Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht.
 • Aanwijzingen van de organisatie en beveiliging dienen te worden opgevolgd
 • Kleding en tassen van iedere bezoeker kunnen bij het betreden van het festivalterrein worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker.
 • De organisatie kan personen de toegang weigeren.
 • Betreden van het festivalterrein is geheel op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van bezoek aan het festival.
 • Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan.
 • Er wordt geen alcohol verkocht aan personen onder de 18 jaar.
 • Wildplassen is verboden.
 • Honden worden niet toegelaten op het festivalterrein.
 • Drugs, wapens, glaswerk en blik zijn verboden.
 • In de tent en in de toiletten geldt een algeheel rookverbod.
 • Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden.
 • Flyeren is verboden.

In gevallen waarin dit huisreglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.