Het Festival

Een goed verhaal

Het Spanjaardsgat Festival is meer dan alleen een muziekevenement. Het verbindt op vele manieren. Denk daarbij aan mensen, organisaties, overheid en maatschappij. Maar ook verschillende disciplines, culturen en achtergronden.

Het festival wordt ieder jaar met behulp van veel vrijwilligers met een ongelofelijke passie mogelijk gemaakt. Waarbij talentontwikkeling en educatie centraal staat. Daarnaast is het festival uniek in zijn soort. Kortom, een verhaal dat de moeite waard is om verteld te worden.

Leren, verbinden, ontdekken en vernieuwen

In aansluiting op de eerder genoemde uitgangspunten zal de programmering van Spanjaardsgatfestival zoeken naar vernieuwing, nieuwe doelgroepen en participatie. De conceptprogrammering voor 2019 is pas in eerste opzet gemaakt.

Een programma dat een eigentijds festival waarborgt, waarin passiviteit plaatsmaakt voor meer actieve betrokkenheid van zowel artiesten en publiek. Een aanbod dat gedurende de komende drie jaren verder uitgebouwd zal worden. Onze belangrijkste pijlers zijn:

Leren: de (amateur)muzikant centraal

Het Spanjaardsgat Festival is een open podium voor en van muziekliefhebbers. Een inspirerende en educatieve ontmoetingsplek voor musici in al hun verschijningsvormen. 

Verbinden: in contact met het publiek

Muziek is een belangrijke manier om mensen te verbinden. Denk aan uitvoerend muzikant met luisteraar, leraar met leerling, beroeps met amateur. Maar ook wereldmuziek met Nederlands traditioneel, hiphop met klassiek of militair met populair. 

Ontdekken: nieuwe richtingen

De onderdelen van het ontdekken kunnen zijn: muziek, toneel, voordracht, literatuur, andere podiumkunsten, eten & drinken, beeldende kunst en andere (multi)culturele ingrediënten. Een even spannende als complexe richting. SGF zet zich in om partijen bij elkaar te brengen.

Vernieuwend: cultureel, muzikaal hoogwaardige voorstellingen

Middels projecten wil de organisatie vernieuwende programma’s gratis aanbieden. Voor nieuwe doelgroepen biedt dat mogelijkheden om hieraan actief deel te nemen. 

Kernwaarden: laagdrempeligheid, gratis toegankelijk, participatie, leren-verbinden-ontdekken.

Tegen het prachtige decor van het Kasteel van Breda en de haven vindt een bijzonder festival plaats. Bovendien uniek in zijn soort.
canard

Stichting Spanjaardsgat Breda

  • Thornstraat 20, 4841 XV Prinsenbeek
  • Contact
  • 2018-2020 Alle content en beelden zijn eigendom van de Stichting.