Samen op weg naar muzikale interactie

Het Spanjaardsgat Orkestfestival is een open podium van en voor muziekliefhebbers. Een inspirerende en educatieve ontmoetingsplek voor musici in al hun verschijningsvormen. Jong, oud, amateurs, beroeps, muziekverenigingen, (muziek)scholen, conservatorium studenten, koren, bands, ensembles, solisten… iedereen kan erbij zijn en meedoen. 

In 2013 startte de organisatie met het eerste projectorkest (een orkest met ieder jaar nieuwe deelnemers) en zijn veel ontwikkelstappen gezet. Inmiddels is dit op het Metropole orkest (harmonie + bigband + strijkers) gestoelde concept succesvol en gaan we deze aanpak voor meer amateurmusici en -gezelschappen inzetten. Daarmee heeft het Spanjaardsgat een sterke reputatie opgebouwd en borgt de stichting een solide aanpak en grote professionaliteit.

We zien Spanjaardsgat als een merk dat staat voor maximale inzet voor amateurmusici, met grote kennis van zaken. De organisatie bestaat uit professionele, bevlogen mensen die zich inzetten om een breed gedragen traditie te behouden maar bovenal verder te ontwikkelen naar een eigentijds en boeiend fenomeen. Door dit bovendien te presenteren aan een zo groot mogelijk publiek blijven amateurorkesten behouden voor het culturele klimaat in Noord-Brabant. En zullen we ons inzetten voor een steeds grotere groep deelnemende amateurspelers. Daarmee kan de stichting zowel kwaliteitsverbetering als de participatiegraad van amateurmuzikanten garanderen.

Waarom doen we dit?

Onze uitdaging is het om jaarlijks een stimuleringsprogramma aan te bieden aan 800 – 1.200 muzikanten uit Brabant, waarbinnen educatie, artistieke ontwikkeling en deelnemen (samenspelen) de verbindende elementen zijn. Deelnemers zullen vooral een stap zetten naar beter spelen, er meer plezier in krijgen (houden), nieuw repertoire eigenmaken en ervaring opdoen in orkestbezetting.

En tenslotte nog dit: terwijl andere genres (voor een breed, vaak jong publiek) juist meer en meer de evenementenkalender vullen, raakt dit genre verder onderbelicht. Dat is niet terecht. Er zijn heel veel mensen die met passie een instrument bespelen. En voor het genre orkestmuziek is groot draagvlak in de samenleving.

Daarom willen wij ons juist voor deze categorie muziekbeoefenaars en dit genre muziek sterk maken zonder concessies te doen aan de artistieke kwaliteit, het leertraject en de begeleiding en de uiteindelijke performingsmogelijkheden.

Het meerjarenbeleid is hierop gericht en heeft de volgende speerpunten:

– Optimaliseren van ontwikkeling en speelkwaliteit door speelkansen voor amateurs te creëren door deelname aan een concert (inclusief traject voorafgaand), workshops en masterclasses.

– Amateur muzikanten moeten de gelegenheid hebben om mee te kunnen doen. Daarom wordt ieder jaar met nieuwe orkestbezettingen gewerkt.

– Het Spanjaardsgat bouwt een reputatie op waar de doelgroep zich graag mee identificeert.

– Het ontwikkelen van een solide en duurzame, zelfstandige organisatie en financiering.

– Meerjaren samenwerking met partners.