Transparantie over de festival organisatie

De Stichting Spanjaardsgat Breda is sinds 2002 initiatiefnemer en organisator van:

Het Spanjaardsgat Festival

De Spanjaardsgat Concerten

Het Breda’s Festival Orkest

  • Correspondentie adres: Thornstraat 20, 4841 XV Prinsenbeek
  • Email: info@hetspanjaardsgat.nl
  • Website: www.hetspanjaardsgat.nl
  • Social: facebook.com/hetspanjaardsgat
  • RSIN fiscaal nummer: 813519287

Doelstelling

De stichting heeft tot doel het leveren van een bijdrage aan het culturele leven van de stad Breda en omgeving door voor amateurgezelschappen en combinaties daarvan de gelegenheid te scheppen om groots opgezette optredens te geven op een groot podium en voor een groot publiek. De stichting hecht grote waarde aan talentontwikkeling en educatie. 

Beleidsplan

De stichting steekt veel tijd in het ontwikkelen van adequaat beleid, teneinde het festival voor de toekomst te borgen. Periodiek onderzoek, een project- en marketingplan vormen belangrijke ingrediënten.

Bestuur en medewerkers

Algemeen: Marian Arbouw (Secretaris
)
FinancieelMichiel Hennekam (Penningmeester)
Facilitaire zaken/sponsoringJos Taalman (bestuurslid)
Marketing en publiciteit
: 
Marja van Lieshout (bestuurslid), Annelies Wijnen, Tanja Hoebe
Programmering
Kees Verdaasdonk (bestuurslid), Jan Boekestein, Jos Schoevers, Jurgen Damen

Festival directeurJos Taalman

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


Korte historie van het festival

Vanaf 2004 organiseert de stichting jaarlijks het Spanjaardsgat Festival op een unieke, historische plaats in het centrum (haven) van Breda. In de loop der jaren is het festival flink gegroeid in omvang en professionaliteit. 

Het festival startte aanvankelijk op twee avonden, met een programma waar zo’n 400 bezoekers op af kwamen. In de beginjaren bevolkte vooral grote militaire orkesten het podium. 

Gerenommeerde, lokale amateur orkesten en ensembles namen in de loop der jaren het stokje over. Vanaf 2017 is serieus werk gemaakt van het verbeteren van het artistieke niveau. 

Talentvolle muzikanten in gelegenheidsorkesten, vernieuwende arrangeurs, professionals spelen met amateurs, het Philips Symfonie Orkest en tal van andere aansprekende gezelschappen werden in het programma opgenomen.

Het festival omvat inmiddels een periode van elf dagen, inclusief het pinksterweekeinde. Vanaf 2013 is het bezoekersaantal gestegen tot 12.500 in 2018 en jaarlijks hebben meer dan duizend muzikanten deelgenomen. Maar de formule bleef: grote orkesten, koren en andere podiumdisciplines samenvoegen tot verrassend veelzijdige concerten. Elke editie kent weer de nodige vernieuwing, zodat het festival bij de tijd blijft. 

Financiële verantwoording


Bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting. Er is een aparte bankrekening op naam van de stichting. Daarnaast wordt jaarlijks een financieel overzicht en jaarrapport door de penningmeester opgesteld. Dit overzicht wordt tijdens een jaarlijkse bestuursvergadering (waar minstens 3 leden van het bestuur bij aanwezig zijn) besproken. Een onafhankelijke accountant keurt de jaarrekening goed.

De Stichting Spanjaardsgat heeft vanaf 1 april 2019 de culturele ANBI-status. 

Meer weten? Op de website van de Belastingdienst leest u er alles over.

 

anbi-logo

Dat is gunstig voor donateurs, omdat het extra belastingvoordeel oplevert.

Voordelen

  1. Als u ons als bedrijf sponsort, levert u dat belastingvoordeel op
  2. Ook een particulier die iets schenkt, heeft een extra belastingvoordeel, omdat dan een extra giftenaftrek geldt


Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben sinds 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.