Het Spanjaardsgat festival is voor het eerst in bijna twintig jaar niet meer gratis. Geen eenvoudige keuze, maar we willen blijvend investeren in kwaliteit: in muzikaal en artistiek opzicht, in sfeer, in de beste voorzieningen en in nog betere concerten.

Stichting Spanjaardsgat wil zo veel mogelijk amateurmusici stimuleren om in orkestverband muziek te maken. Met een programma dat voor een groot publiek aantrekkelijk en avontuurlijk is. We gaan ons nog meer richten op een vernieuwende muziekcultuur met maximale mogelijkheden om mee te doen. We stellen voortaan het orkest centraal.

Nieuwe activiteiten die worden ontwikkeld en geproduceerd helpen om de orkestsector te behouden en daarmee de muzikale ontwikkeling van musici. Samen muziek maken bevordert bovendien de sociale cohesie in sterke mate. Jij helpt daar aan mee omdat je door het kopen van een ticket deze activiteiten ondersteunt. Bedankt daarvoor!

Transparantie over de festival organisatie

De Stichting Spanjaardsgat Breda is sinds 2002 initiatiefnemer en organisator van:

Het Spanjaardsgat Festival

De Spanjaardsgat Concerten

Het Breda’s festival Orkest (BfO)

Dag van het instrument

Doelstelling

Stichting Spanjaardsgat wil zich als de initiator opwerpen om de artistieke en technische kwaliteit en het speelplezier van Brabantse amateurmuzikanten te vergroten. Meer specifiek: door het formeren van (tijdelijke) orkesten en een acht maanden durend leertraject aan te bieden op weg naar een super professioneel eindconcert.

De organisatie zal jaarlijks een stimuleringsprogramma ontwikkelen en aanbieden aan 800-1.200 amateurmusici uit Noord-Brabant, waarbij het gaat om educatie, artistieke ontwikkeling en deelnemen aan één van de orkesten.

We zien dat de speelmogelijkheden voor (amateur)muzikanten in groot orkestverband steeds verder afnemen waardoor ook de groei en ontplooiing van de spelers stagneert. De organisatie van een orkest, de artistieke invulling van het repertoire en het realiseren van professionele podiumvoorzieningen zijn namelijk geweldige uitdagingen, waar steeds minder organisaties zich aan wagen vanwege de hoeveelheid werk en de kosten die ermee gemoeid zijn.

“De waardering onder muzikanten voor onze initiatieven is groot, we zien een duidelijke taak om er ‘meer uit te halen’. Dat wil zeggen dat door een betere inspanning van onze zijde we meer amateurs kunnen laten deelnemen en hun ontplooiing beter en doelgerichter kunnen stimuleren.”

Bestuur

VoorzitterMarja van Lieshout
Secretaris: Marian Arbouw
PenningmeesterMichiel Hennekam
ProgrammeringKees Verdaasdonk
Relatiebeheer, sponsoring en B2B: Cindy Roelandt
Logistieke organisatie en vrijwilligers: Nico Mulders
Marketing, PR en mediavacant > Ben jij geïnteresseerd?

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Artistiek leider Jos Schroevers

Programmacommissie Kees Verdaasdonk, Jos Schroevers, Jurgen Damen, Co Vergouwen

Productiemanager Dwayne Oudeman

PR en marketing  Marja van Lieshout, Tanja Hoebe, Yente van den Bosch
Beeld Chris Kooistra, Henny van Riel

Raad van advies
Cees Langeveld, Luuk Roozeboom, Jan Baanstra, Simon Spinder, Berry van Nes


Korte historie van het festival

Vanaf 2003 organiseert de stichting jaarlijks het Spanjaardsgat festival op een unieke, historische plaats in het centrum (haven) van Breda. In de loop der jaren is het festival flink gegroeid in omvang en professionaliteit. 

Het festival startte aanvankelijk op twee avonden, met een programma waar zo’n 400 bezoekers op af kwamen. In de beginjaren bevolkte vooral grote militaire orkesten het podium. 

Gerenommeerde amateur orkesten en ensembles namen in de loop der jaren het stokje over. Vanaf 2017 is serieus werk gemaakt van het verbeteren van het artistieke niveau. 

Talentvolle muzikanten in gelegenheidsorkesten, vernieuwende arrangeurs, professionals spelen met amateurs, het Philips Symfonie Orkest en tal van andere aansprekende gezelschappen werden in het programma opgenomen.

Het festival omvat inmiddels een periode van tien dagen, inclusief het pinksterweekeinde. Vanaf 2013 is het bezoekersaantal gestaag gestegen tot 15.000 in 2019 en jaarlijks hebben meer dan duizend muzikanten deelgenomen. Maar de formule bleef: grote orkesten, koren en andere podiumdisciplines samenvoegen tot verrassend veelzijdige concerten. Elke editie kent weer de nodige vernieuwing, zodat het festival bij de tijd blijft. 

Financiële verantwoording

Bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting. Er is een aparte bankrekening op naam van de stichting. Daarnaast wordt jaarlijks een financieel overzicht en jaarrapport door de penningmeester opgesteld. Dit overzicht wordt tijdens een jaarlijkse bestuursvergadering (waar minstens 3 leden van het bestuur bij aanwezig zijn) besproken. Een onafhankelijke accountant keurt de jaarrekening goed.

De Stichting Spanjaardsgat heeft vanaf 1 april 2019 de culturele ANBI-status. 

Meer weten? Op de website van de Belastingdienst leest u er alles over.

 

anbi-logo

Dat is gunstig voor donateurs, omdat het extra belastingvoordeel oplevert.

Voordelen

  1. Als u ons als bedrijf sponsort, levert u dat belastingvoordeel op
  2. Ook een particulier die iets schenkt, heeft een extra belastingvoordeel, omdat dan een extra giftenaftrek geldt


Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben sinds 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.